Image

Werken als buitenwacht

Doelgroep:
Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte.


Ingangseisen:


• Tenminste 18 jaar
• Diploma: B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU (of als gelijkwaardig vastgesteld)
• Daarnaast moet de kandidaat de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk (op tenminste B1 niveau) beheersen.


Diploma:
Het examen bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. De kandidaat ontvangt een diploma wanneer hij voor beiden is geslaagd. Het diploma Werken als buitenwacht is 3 jaar geldig.


  

Aanvragen

Werken als buitenwacht