Image

Werken met een vorkheftruck

Doelgroep:

De kwalificatie is bedoeld voor medewerkers die op een (petrochemisch) bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck bedienen.

Ingangseisen:

  • Tenminste 18 jaar (met uitzondering van leerlingen geldt een leeftijd van 16 jaar)
  • Diploma: B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU (of als gelijkwaardig vastgesteld)

Diploma:

Het examen bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. De kandidaat ontvangt een diploma wanneer hij voor beiden is geslaagd. Het diploma Werken met een vorkheftruck is 5 jaar geldig.

  

Aanvragen

Werken met een vorkheftruck