Image

Werken met onafhankelijk adembescherming

Doelgroep:
Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in een omgeving waarbij de atmosfeer lager dan de SIR-risicocategorie B-31 ligt.

Ingangseisen:

  • Tenminste 18 jaar (met uitzondering van leerlingen geldt een leeftijd van 16 jaar)
  • Diploma: B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU (of als gelijkwaardig vastgesteld)

Aanvullende eisen:

  • De kandidaat mag geen belemmerende gezichtsbeharing hebben of belemmerende sieraden dragen.
  • Medisch geschikt zijn voor het werken met onafhankelijke adembescherming. (Het certificaat is alleen geldig in combinatie met een medische verklaring of aantekening)

Diploma:
Het examen bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. De kandidaat ontvangt een diploma wanneer hij voor beiden is geslaagd. Het diploma Werken met onafhankelijk adembescherming is 3 jaar geldig.

 

Aanvragen

Werken met onafhankelijk adembescherming